EN | TR

Müşteri Odaklılık; "Kazan Kazan" felsefesine uygun olarak müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılamak.

Öğrenme ve Gelişim; İyileşme ve değişime yol açacak bilginin edinilmesi ve davranışlarımıza yön vermesi ile sürekli gelişimi sağlamak.
 
Çalışan Memnuniyeti; Çalışanlarımızın beklentilerini aşarak karşılamak.
 
Sosyal İletişimi sağlamak amacıyla; Çalışanlar arasında sosyal paylaşımı arttırmak, karşılıklı saygıyı sağlamak.
 
Takım Ruhu; Sorunları birlikte çözmek ve başarıları paylaşmak.
 
Çevreye Ve Topluma Saygı; Süreçlerimizde toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak.
 
İşbirliklerini Geliştirme; Hizmet aldığımız tedarikçi, acente, sivil toplum örgütü, vb. işbirlikleri ile "Kazan Kazan" felsefesine uygun olarak çalışmak ve karşılıklı gelişimi sağlamak.
Copyright © 2013 Daiomon Logistics