EN | TR

MÜKEMMELLİK POLİTİKASI

  Kalitenin müşteri memnuniyeti olduğuna inanan Daimon Yönetimi, hizmet üretimini hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Daimon Yönetimi; müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini dengeli biçimde karşılayan ve özünde sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilikçilik olan Mükemmellik Yaklaşımını benimsemiştir. Mükemmellik Yaklaşımının başarıyla uygulanması için benimsenen politikalar aşağıda sıralanmaktadır. Bu politikalarla oluşturulmuş mükemmellik kültürü çerçevesinde Daimon Lojistik, 2000'li yılların firması olmanın mutluluğunu taşımaktadır.

İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

  Daimon Lojistik, lojistik hizmetlerinin çevresel / İSG tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek; amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi, faaliyetlerinde çevre dostu ve İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, iş sağlığı ve güvenliğini / çevreye duyarlılığı yaşam biçimi haline getirmeyi, çevre ve İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİM POLİTİKASI

  Daimon Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve hızlı cevap vermek için etkili iletişim kanalları kurar. İletilen olumlu ya da olumsuz tüm bildirimleri yasalara, uluslararası taşımacılık kurallarına ve şirket prosedürlerine uygun olacak şekilde yanıtlamayı ve sonuçlandırmayı, müşteri şikayetlerini ele alma sürecini müşteri odaklılık bilincine sahip çalışanları ile sürekli iyileştirerek uygulamayı taahhüt eder. 

İŞBİRLİKLERİ POLİTİKASI

  Karşılıklı değer yaratan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmak. 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

  Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak. 

KSS POLİTİKASI

  Toplumun beklentilerini karşılamak ve yasalara saygılı bir şirket olmak, örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri üretmek ve uygulamak.

MALİ İŞLER POLİTİKASI

  Ana faaliyetinden elde edilen gelirlerin etkin alacak takibini ve tahsilini yapmak, elde edilen likiditeyi güvence altına almak, gerekli hallerde minimum maliyetlerle finansal kaynak temin etmek ve yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek; şirket faaliyetlerini yasal düzenlemeler, genel kabul görmüş ilkeler, UFR standartları ve TM standartlarına uygun olarak kayıt altına almak, faaliyet sonuçlarını gösteren gerçek, güvenilir mali tablolar üretmek.

SATIN ALMA POLİTİKASI

  Doğru ürün ve hizmeti, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru yerden, doğru şekilde ve doğru fiyattan temin etmek.

TEKNOLOJİ POLİTİKASI

  Güncel teknolojiyi kullanarak operasyonel verimliliği üst seviyede tutmak. 

Copyright © 2013 Daiomon Logistics