EN | TR

Sürdürülebilir bir gelecek için enerji ve yenilenebilir enerji  sektörüne yönelik lojistik hizmetleri…

   Enerji yatırımlarının doğru bir süreç yönetimi ile doğru zamanda doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir.Enerji projeleri Dünya’da ve ülkemizde arttıkça uygun lojistik çözümlerine ihtiyaç da artmaktadır.

   Daimon Lojistik  grup firması Daimon Enerji’den edindiği  enerji sektöründeki yeni gelişmeleri  sentezleyip enerji alanında her geçen gün sayısı artan yatırımcıların enerji tesislerine ait makine ve ekipmanlarını bir veya birden fazla taşıma moduyla zamanında ve hasarsız teslim etmeyi taahhüt eder.Yetişmiş insan gücü ile enerji sektöründe her geçen gün artan ve çeşitlenen  lojistik ihtiyaçları, doğru planlama ile optimize ederek çözümler sunmaktadır.

   Stratejik tedarik yönetimi çerçevesinde enerji  lojistiği ekibimiz enerji yatırımlarınız için kullanacağınız tüm makine ve ekipmanların lojistik ihtiyaçları için öncelikle planlama yapmaktadır.Çıkış noktasından son teslim noktasına kadar olan süreçte  uygun taşıma modu seçimi,uygun araç seçimi,optimal güzergahı belirleme,uygun liman tespiti,gerekli başvurular ve izinlerin alınması  ve  operasyonel süreçlerin yönetimi bu planın parçalarıdır.Çok farklı ölçülerde ve ağırlıklarda makine ve ekipmanların  uygun maliyetler ile  stratejik tedarik yönetimi çerçevesinde çıkış noktasından teslim noktasına kadar ve hatta geleneksel lojistik hizmetlerinin yanı sıra tersine lojistik hizmetleri gibi yenilikçi yaklaşımlar ile yönetilmesi farklılığımızdır.

   Sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufunu sağlayan çözümlerinize, düşük karbon toplumuna geçişte stratejik tedarik yönetimi ile işlerinize değer katmayı hedeflemekteyiz.

Stratejik Tedarik Yönetimi

Operasyonel Planlama - Inbound Lojistik - Outbound Lojistik - Depo/Antrepo/VAS - Teslimat - Tersine Lojistik

 

Copyright © 2013 Daiomon Logistics