EN | TR

Yeşil Lojistik

  Daimon; doğayı ve çevreyi korumanın, en yaşamsal ve temel görevlerinden biri olduğunun bilincindedir.

  Bu nedenle "daha iyi bir dünya için lojistik" sloganını benimseyerek çalışmalarını yürütmektedir. Bu slogan Daimon’ un çevreye karşı duyarlılık gösterme konusuna ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bu bakımdan sektörünün çevreci uygulamalarını kapsamına alan Yeşil Lojistik konusunda son derece dikkatli davranmaktadır.

Çevreyi korumak Daimon’ un en önemli kurumsal değerlerinden biridir...

  Doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekleyerek; faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri tespit etmekte ve yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Daimon daha yaşanabilir bir dünya için çalışır...

  Doğal kaynakların tükendiği, yaşam alanlarının kısıtlandığı ve insanlar tarafından doğaya verilen zararın her gün katlanarak arttığı dünyada, şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesine olan inanç ile Daimon, süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemek, çalışanlarını bilinçlendirmek, doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla çalışmaktadır.

 

Copyright © 2013 Daiomon Logistics